Din pacate acest site nu are caracter permanent, resursele fiind limitate. Vanzarile pe acest site au caracter ocazional si se vor incheia o data cu epuizarea lucrurilor de care doresc sa ma despart din garderoba personala. how to do an interview paper

Acesta este un site personal iar vanzarea articolelor se face respectand urmatoarele articole din Codul Fiscal:

ART. 42
Venituri neimpozabile
În întelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decât câstigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decât cele definite la cap. VIII1;
ART. 62 din Codul fiscal sunt venituri neimpozabile:

  • veniturile de orice fel, in bani sau in natura, primite la predarea deseurilor din patrimoniul personal (lit. f)).
  • veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare si/sau aurului financiar prevazute la cap. V – Venituri din investitii, precum si altele decat cele definite la cap. IX – Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – lit. m).

Asupra acestora nu se datoreaza impozit pe venit nici contributii sociale.

ART. 78
Definirea veniturilor din alte surse
(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadreaza în categoriile prevazute la art. 41 lit. a) – h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum si cele enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol. norme:

  1. În aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, în aceasta categorie se includ, de exemplu, urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice:
  • veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hârtie, sticla si altele asemenea si care nu provin din gospodaria proprie;